Услуги ВТ незабавно ще Ви реши проблема с отстраняването на опасни дървета, било то до пълното им отсичане, кастрене, премахване на проблемни клони или оформяне на короните им. Ние разполагаме с необходимата техника и сертифицирани работници, нужни за извършването на тази дейност.

Този вид услуга намира приложение както в градска среда – в междублоковите пространства, парковете и по улиците, така и в частни дворове. Отстраняването на дървета, които представляват риск се прави много внимателно и прецизно, съобразно инфраструктурата на околността.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди