Кладенецът е съоръжение, изградено с цел черпене на подземни води за напояване, питейни или промишлени нужди. Водата от кладенците може да е с много добри питейни качества, но за да сте сигурни и спокойно при използването й, кладенците задължително трябва да бъдат почистени.

Услуги ВТ Ви предлага пълна гама от почистване на кладенци с най-новите технологии, което ще подобри качеството на водата, ще нормализира химическия състав и ще удължи общия срок на експлоатация на подземното съоръжение.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди