Както всяка услуга, така и почистването на фасади има своята тънкост, която е че се извършват индивидуални действия поради разположението на всяка една отделна повърхност.Фасадите биват три вида:
1. Окачени
2. Каменни
3. Стъклени
На място идва специалист, който установява вида на фасадата и прави план за по-нататъшни действия.Процеса на измиване се извършва със специални за целта препарати, които отговарят на Европейските стандарти за качество.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди