Покривът е един от най-важните елементи в конструкцията на една сграда, защото я защитава от неприятните атмосферни влияния. За да изпълняват функциите си, покривите трябва да са правилно изградени, а в последствие периодично да се отремонтират възникналите проблеми.

Услуги ВТ извършва изграждане и ремонт на покриви, покривни конструкции, пренареждане на керемиди, изграждане на навеси, паянтово строителство и др. Ние предлагаме и реставрация, на традиционни за нашите географски ширини, стари каменни покриви.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди