Електрическата инсталация е вътрешна или външна сградна инсталация, изградена с единствена цел да подсигурява дадено помещение, място или част за битова или промишлено ползване с електрическа енергия. Електрическите инсталации се делят на няколко основни вида:

 • слаботокови ел. инсталации;
 • силнотокови ел. инсталации.


В зависимост от приложението на ел. инсталации, се използват различни свързвания и взаимодействия между тях. Всяка електрическа инсталация използвана като вътрешна сградна инсталация, се изгражда с ел. проводник, най-често някакъв вид кабел. Всяка електрическа инсталация се защитава от апаратура (предпазители,контактори,релета и др.).

Има няколко основни вида свързвания при електрическите инсталации:

1.Свързване на измервателни и контролни уреди:

 • свързване на измервателни уреди за разход на електроенергия
 • свързване на защитни средства на електроинсталацията от претоварване и късо съединение
 • свързване на специални средства за подобряване на качеството на доставената електрическа енергия


2. Свързване на контакти:

 • свързване на трифазен контакт
 • свързване на монофазен контакт


3. Свързване на ключове:

 • свързване на ключ за лампа
 • свързване на девиаторен ключ за лампа
 • свързване на кръстат ключ за лампа


4. Свързване на лампа

 • свързване на обикновена лампа
 • свързване на луминисцентна лампа

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди