Своевременното снегопочистване осигурява спокойствие и комфорт през зимата. Обърнете се към нашия екип, който е готов да почисти снега там, където имате нужда – на частни паркинги, пред административни сгради, складови бази, около производствени помещения, пешеходни зони , улици, частни дворове, подходите към подземните гаражи.

Услуги ВТ разполага със съвременна техника за снегопочистване и професионален екип, който еда се заеме с поставената задача, ръчно или механизирано, според специфичните особености на обекта.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди