Качествената и най-вече навременна консултация с юрист е от особена важност не само в личните отношения, но и в бизнес делата. Съветът даден от адвокат може да спести много време, средства и нерви.

УслугиВТ предлага високо професионално юридическо обслужване в различни сфери на правото. Нашата цел е клиентите да получават компетентна ефективна защита на своите права и сигурност при отстояването на своите законни интереси.

Нашите юридически услуги:

  • регистрация на фирми
  • извършване на промени по вече регистрирани фирми
  • съдействие при снабдяване с документи за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти /скици, схеми, характеристики, данъчни оценки/
  • проучване и съдействие по проблеми с изпълнителни дела
  • консултиране по наследствени казуси
  • изготвяне на договори за доброволна делба
  • съдействие при решаване на казуси от правен характер

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди

Избери език