Архитектурно проектиране:

1.Идеен архитектурен проект:

  • Ситуация
  • Идейни скици
  • Фасади
  • Цялостни разрези
  • Разпределения на етажните нива
  • Изготвяне на 3D макети на сградата


2.Технически проект на част архитектура:

  • Подробна разработка на чертежите от Идейния проект (планове , разрези и фасади )
  • Фотореалистични 3D визуализации
  • Разрези през необходими места за допълнителна информация

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди

Избери език