Услуги ВТ, разполага със самосвал, за извършване на транспортна услуга на територията и на Вашия град. За всякакъв вид инертни материали, и други товари подходящи за извозване с такъв вид транспорт.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди

Избери език