Гипсокартона е един от най-използваните строителни материали в съвременното строителство. Причината за това са отличните му качества, огромните възможности, които предлага, ниската цена, краткото време за поставяне, избягването на мокрите процеси и много други. Освен това системите с гипсокартон могат да се полагат без значение от сезона.
Гипсокартонът представлява гипсова плоскост, облечена със специален картон. Гипсът е един от най-безвредните строителни материали за човешкото тяло. Гипсът е негорим и осигурява добра топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита. Освен това гипсът регулира влажността на въздуха тъй като поема или отдава излишната влага от помещението. Картонът от своя страна осигурява повърхност, която след полагане на гипсокатона е готова за боядисване, лепене на тапети, лепене на плочки, полагане на мазилки и други.
Гипсокартонът намира изключително широко приложение в строителството. Системите с гипсокартон се използват за:

  • изграждане на преградни стени с различни дебелини и качества
  • окачени тавани от гипсокартон с възможност за изработване на различни декоративни елементи и поставяне на скрито осветление
  • предстенни обшивки с или без щендерна конструкция. По този начин се избягват мокрите процеси при измазване на стените и се осигурява възможност за полагане на кабели, тръби и дуги елементи зад обшивката, както и изработване на различни декоративни елементи.
  • предстенни обшивки в мокри помещения
  • изграждане на стени и тавани с покриване на специални изисквания за пожароустойчивост, звукоизолация, топлоизолация и други.Гипсокартон – това е строителен материал под формата на плоскост. Представлява два пласта специална хартия (картон), между които в има сърцевина от гипс.1. Видове гипсокартон:

Обикновен(GKB) – използва се за сухи и закрити помещения и обикновенно е с бял цвят на листовете.
Влагоустойчив(GKI) – използва се за влажни и мокри помещения, обикновенно е със зелен цвят .
Пожароустойчив(GKF) – използва се в помещения с повишени изисквания за пожароустойчивост обличане на камини и др.Обикновенно е с червен цвят на листовете картон.

2. Размери на гипсокартонените платна:

Според дължина и ширина-Плоскостите се произвеждат винаги с една и съща ширина от 120 см и различни дължини от 200 см до 300 см. Най-разпространени в търговската мрежа са плоскости с дължина 200 см, 250 см и 260 см.
Според дебелината- плоскостите гипсокартон се произвеждат стандартно с няколко размери дебелина:

-12,5 мм -Това са стандартните и най-често използвани платна. Напълно подходящи за изграждането на всяка една сиситема за сухо строителство при климатичните условия характерни за България.

-9 мм – Използват се предимно за изграждане на декоративни елементи или когато максималното отстояние от грубата основа е от изключително значение. Важно!Гипсокартонените плоскости с дебелина 9мм. не се използват за основа направата окачени тавани, както масово се прави.

– 6 мм -Използват се за декоративни елементи с овална форма. Специалното армиране на сърцевината позволява плоскостите да се огъват без пречупване под много малък радиус.

– произвеждат се плоскости и с различна от по горните дебелини но те се използват при спезифични случаи и не се продават на пазара.

3. Технически характеристики.

Топлопроводимост – 0,21 W/mk . Като ориентир може да се спомене, че всички материали с топлопроводимост по ниска от 0,25 W/mk, се считат за топлоизолазионни.
Пожароустойчивост – Обикновенните плоскости имат пожарен клас А2 според изискванията на ЕС.
Средно тегло – 9 кг. на кв.м, което означава, че един стандартен лист с размери 120/200 см. (2,4 кв.м. ) тежи 21,6 кг.

Ако желаете някакъв вид услуга

можете да извикате подходящ специалист за Вашите нужди

Избери език